2011 – 5. ročník

vítěz: Uherské Hradiště

zvláštní uznání: Dubí, Kaproun

další finalisté: Boskovice, Hnojník, Holubov, Horažďovice předměstí, Hořice v Podkrkonoší, Martinice v Krkonoších, Měchenice, Merklín, Rynoltice

V roce 2004 proběhla rekonstrukce výpravní budovy ČD a byla oceněna titulem  Stavba roku 2004 města Uherského Hradiště. Moderní a vlídné prostředí interiéru nádraží spolu s vnější typickou výzdobou folklorními prvky je typické i příznačnou slováckou přívětivostí zaměstnanců i cestujících. Za to vše patří všem odpovědným velký dík.

Péče o výpravní budovu a dopravní služby je zde vidět na každém kroku a na veškerém dopravním zařízení, které je rekonstruováno s citem k historii a současným potřebám. Velký dík patří vlastníkům, správcům, obci a zejména paní Květě Vlčkové a panu Antonínu Slabému, kteří se o nádraží vzorně starají.

Rekonstruovaná výpravní  budova ve vlastnictví obce skýtá 5 bytů, v přízemní informační středisko, malé muzeum, dopravní kancelář a místnost pro drážní dělníky. Okolní devastované pozemky byly přeměněny na parčík s altánkem, skatepark a dětské hřiště. Děkujeme všem, kdo se o proměnu a péči zasloužili.

Trať slouží k pravidelné přepravě i jízdám historických vlaků. Lidé oceňují, že měchenické nádražíčko je plné květin a je vzorem  péče o květiny i o cestující.

Kromě pravidelné osobní i nákladní dopravy se zde pořádají historické jízdy parních vlaků atd. Velkým devizou nádraží  je vždy ochotný, příjemný personál. Obec podporuje iniciativu vyhlásit Martinické nádraží technickou památkou. Děkujeme všem, kdo se o kvalitní péči zasloužili.

Je plné květin a doplněné nezbytnými symboly města Hořice, sochami. Nádraží je situováno mimo centrum města. Je s ním ale ve funkčním spojení prostřednictvím linek městské veřejné dopravy, které navazují na příjezdy vlaků. Děkujeme všem, kdo se o proměnu a péči zasloužili.

Nádraží je pověstné svojí květinovou výzdobou  a trvale čilým ruchem železniční dopravy i cestujících za prací, obchodem, kulturou a zejména  turistikou. Dík patří všem, kdo jsou odpovědní za vzornou péči.

Rekonstruovanou budovu, dříve ve vlastnictví Českých drah, má v nájmu obec a vzorně se o ní stará: O provoz se starají místní zaměstnanci drah. Holubovské nádraží představuje úspěšný příklad, kdy majetek Českých drah je využíván a zhodnocován obcí na základě nájemního vztahu. Všem, kdo se o proměnu a péči zasloužili, patří velký dík.

Nádraží bylo rekonstruováno citlivě k historickému detailu i současným potřebám a doplněno o   prvky odpovídající současným dopravním nárokům. Nádraží je útulné a vlídné. Děkujeme všem, kdo se o proměnu a péči zasloužili.

Nádraží s domáckou atmosférou je plné květin, o které se obětavě starají místní zaměstnanci. „..Po celou sezonu jsou zde pečlivě ošetřované květiny a celková péče o pořádek je příkladná. Celému nádražnímu personálu za to patří náš dík.

  • V pevnosti 159/5b
    128 00 Praha 2 – Vyšehrad
  • tel.: 241 410 348, linka 24
  • e-mail: info@aefcz.eu

  • Spolek Želpage
  • Dittrichova 328/19
    120 00 Praha 2 – Nové Město
  • e-mail: info@zelpage.cz