Nádraží Poláky a Želina leží na uzavřené trati Kadaň předměstí – Kaštice, přesto fotografie je-jich budov byly zaslány místními občany do soutěže O nejkrásnější nádraží, což svědčí o klad-ném vztahu k železniční dopravě. V novém grafikonu pro rok 2007/2008 se počítá s víkendovými jízdami na této trati.

Poláky

  • Spolek Želpage
  • Dittrichova 328/19
    120 00 Praha 2, Nové Město
  • e-mail: info@zelpage.cz