Nádraží Václavice leží na spojnici tratí Star-koč – Náchod a Týniště nad Orlicí – Teplice  nad Metují. I když nádražní budova není z  nejnovějších, je upravené a leží v překrás- né krajině, na kopci v blízkosti lesa.

Václavice

  • Spolek Želpage
  • Dittrichova 328/19
    120 00 Praha 2, Nové Město
  • e-mail: info@zelpage.cz