Železnice je pro mnoho občanů jediným spojením s okolím, nejezdí sem autobus. Děti dojíždí do škol, senioři na nákupy, hojně ji využívají i rekreanti. Nádraží se stává místem setkávání generací, krátkého odpočinku po cestě či místem posezení se sousedy.

Hvězdonice

  • Spolek Želpage
  • Dittrichova 328/19
    120 00 Praha 2, Nové Město
  • e-mail: info@zelpage.cz