Nádraží je pověstné svojí květinovou výzdobou  a trvale čilým ruchem železniční dopravy i cestujících za prací, obchodem, kulturou a zejména  turistikou. Dík patří všem, kdo jsou odpovědní za vzornou péči.

Horažďovice předměstí

  • Spolek Želpage
  • Dittrichova 328/19
    120 00 Praha 2, Nové Město
  • e-mail: info@zelpage.cz