Je plné květin a doplněné nezbytnými symboly města Hořice, sochami. Nádraží je situováno mimo centrum města. Je s ním ale ve funkčním spojení prostřednictvím linek městské veřejné dopravy, které navazují na příjezdy vlaků. Děkujeme všem, kdo se o proměnu a péči zasloužili.

Hořice v Podkrkonoší

  • Spolek Želpage
  • Dittrichova 328/19
    120 00 Praha 2, Nové Město
  • e-mail: info@zelpage.cz