Rekonstruovaná výpravní  budova ve vlastnictví obce skýtá 5 bytů, v přízemní informační středisko, malé muzeum, dopravní kancelář a místnost pro drážní dělníky. Okolní devastované pozemky byly přeměněny na parčík s altánkem, skatepark a dětské hřiště. Děkujeme všem, kdo se o proměnu a péči zasloužili.

Merklín

  • Spolek Želpage
  • Dittrichova 328/19
    120 00 Praha 2, Nové Město
  • e-mail: info@zelpage.cz