Rekonstruovaná výpravní  budova ve vlastnictví obce skýtá 5 bytů, v přízemní informační středisko, malé muzeum, dopravní kancelář a místnost pro drážní dělníky. Okolní devastované pozemky byly přeměněny na parčík s altánkem, skatepark a dětské hřiště. Děkujeme všem, kdo se o proměnu a péči zasloužili.

Merklín

  • V pevnosti 159/5b
    128 00 Praha 2 – Vyšehrad
  • tel.: 241 410 348, linka 24
  • e-mail: info@aefcz.eu

  • Spolek Želpage
  • Dittrichova 328/19
    120 00 Praha 2 – Nové Město
  • e-mail: info@zelpage.cz