V roce 2004 proběhla rekonstrukce výpravní budovy ČD a byla oceněna titulem  Stavba roku 2004 města Uherského Hradiště. Moderní a vlídné prostředí interiéru nádraží spolu s vnější typickou výzdobou folklorními prvky je typické i příznačnou slováckou přívětivostí zaměstnanců i cestujících. Za to vše patří všem odpovědným velký dík.

Uherské Hradiště

  • Spolek Želpage
  • Dittrichova 328/19
    120 00 Praha 2, Nové Město
  • e-mail: info@zelpage.cz