za zdařilou obnovu, upravenost okolí, vzornou péči nájemníků a příkladnou spolupráci s obcí

Ploskovice

  • Spolek Želpage
  • Dittrichova 328/19
    120 00 Praha 2, Nové Město
  • e-mail: info@zelpage.cz