Železniční stanice Bruntál se nachází v Moravskoslezském kraji na trati č. 310 Olomouc – Krnov – Opava východ.

„Výpravní budova železniční stanice Bruntál, která dříve rozhodně nepatřila k ozdobám tohoto slezského města, byla v minulých letech citlivě rekonstruována do původní podoby. Při této rekonstrukci byly z jejího exteriéru i interiéru odbavovací haly odstraněny všechny nepatřičné prvky, jakož i pozdější přístavby (včetně navazující nevzhledné a již nevyužívané původní odbavovací budovy). Současně bylo upraveno i okolí stanice. V sousedství železniční stanice byl vybudován autobusový terminál s futuristicky vyhlížející stavbou zázemí pro cestující i pro dopravce.“

Bruntál

  • Spolek Želpage
  • Dittrichova 328/19
    120 00 Praha 2, Nové Město
  • e-mail: info@zelpage.cz