Z neobsluhované vlakové zastávky se rodí železniční muzeum. A rodí se z lásky. A tak uprostřed šumavských hvozdů jsou cestující vlídně přijati

 

Černý Kříž

  • Spolek Želpage
  • Dittrichova 328/19
    120 00 Praha 2, Nové Město
  • e-mail: info@zelpage.cz