Z neobsluhované vlakové zastávky se rodí železniční muzeum. A rodí se z lásky. A tak uprostřed šumavských hvozdů jsou cestující vlídně přijati

 

Černý Kříž

  • V pevnosti 159/5b
    128 00 Praha 2 – Vyšehrad
  • tel.: 241 410 348, linka 24
  • e-mail: info@aefcz.eu

  • Spolek Želpage
  • Dittrichova 328/19
    120 00 Praha 2 – Nové Město
  • e-mail: info@zelpage.cz