Jde o malebnou nádražní budovu s typickou ukázkou architektury Českomoravské transversální trati - kamenný sokl, režné zdivo se štukovými prvky, tašková střecha s dřevěným podbitím.

V letošním roce zde proběhla zdařilá oprava pláště budovy se zaměřením na zachování původní architektury - oprava fasády, výměna klempířských prvků, oprava komínových těles, výměna oken, dveří, oprava čekárny pro cestující.

 

Hrádek u Sušice

  • Spolek Želpage
  • Dittrichova 328/19
    120 00 Praha 2, Nové Město
  • e-mail: info@zelpage.cz