Budova nádraží ve Štěpánově dlouho chátrala, pro potřebu Českých drah ani cestujících již léta nesloužila. Po dlouhých jednáních se podařilo docílit nejprve znovuotevření čekárny pro cestující a nakonec padlo rozhodnutí o celkové rekonstrukci budovy. Ta díky tomu přestala být odsouzena k chátrání jako některé jiná nádraží a dostala šanci být tu pro lidi, pro obec a opět sloužit.

Jde o krásný architektonický skvost, ojedinělou kamennou budovu tohoto typu široko daleko a pro cestující i hosty obce o první pohled na místo, kam přijeli. Budova po rekonstrukci je staronovou dominantou obce, která je často focená a umisťována na propagačních materiálech obce. Je vstupní bránou do obce. Obec, po dohodě s SŽDC, budovu využívá pro své občany. Působí v ní kroužek mladých myslivců, klub seniorů, Kreativní kroužek dětí a dospělých. Chtěli bychom v úpravách pokračovat. Chystáme spolu s SŽDC opravu podchodu. Obec chce využít i volné prostory okolo nádraží pro vytvoření naučného parku o výstavbě železnice Olomouc – Praha, kdy v železárnách Štěpánov byly vyráběny koleje pro tuto železnici.

Štěpánov

  • Spolek Želpage
  • Dittrichova 328/19
    120 00 Praha 2, Nové Město
  • e-mail: info@zelpage.cz