Na Turnovském nádraží se povedla jedna z nejzdařilejších rekonstrukcí na české železnici. Fresky Karla Vika (z roku 1919) jsou krásně opravené a nedaleko od nich je informační tabule, která informuje o všech spojích (i autobusových) které jsou právě aktuální, čisté záchodky, jsou tu umístěny pobočky České pošty a městské knihovny Antonína Marka. Nádražní hala je nadále bude důstojnou branou vstupu do města a tedy i do celého Českého ráje.

Turnov

  • Spolek Želpage
  • Dittrichova 328/19
    120 00 Praha 2, Nové Město
  • e-mail: info@zelpage.cz