Středočeský kraj, trať 231 Praha - Nymburk - Kolín, Informace o stanici (ŽelPage), Informace o stanici (ČD)

Nedávno dokončená rekonstrukce přinesla zcela nový kabát výpravní budově, dalé budou cestujícím sloužit nové provozovny (pekárna, bistro), vybudovány byly dva nové podchody spojující město a nově byla postavena cyklověž.

"Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z 50 nejvytíženějších železničních stanic na území Česka, jsem hrdý, že je nádraží reprezentativní vstupní branou do města s více než 12 000 obyvateli. Rekonstrukce svým provedením dává příklad vhodný k následování na dalších českých nádražích."

Čelákovice

  • Spolek Želpage
  • Dittrichova 328/19
    120 00 Praha 2, Nové Město
  • e-mail: info@zelpage.cz