Moravskoslezský kraj, trať 298 Třemešná ve Slezsku - Osoblaha, Informace o stanici (ŽelPage), Informace o stanici (ČD)

Stanice Slezské Rudoltice se nachází na známé osoblažské úzkokolejce. V minulém roce prošla budova za přispění obcí podél trati a kraje náročnou rekonstrukcí, díky které získala zpět svou prvorepublikovou podobu pamatující vznik této trati.

"Dnes na nádraží Slezské Rudoltice najdeme byt správce a opravenou nádražní čekárnu, ve které můžeme zhlédnout malé železniční muzeum vážící se k historii Osoblažské úzkokolejky."

Slezské Rudoltice

  • Spolek Želpage
  • Dittrichova 328/19
    120 00 Praha 2, Nové Město
  • e-mail: info@zelpage.cz